چاپ‌های صنعتی

اشتراک گذاری :چاپ صنعتی ویرا

چاپ صنعتی ویرا

تقریبا نیاز تمامی صنایع در حوزه ی چاپ با واژه ی چاپ صنعتی برطرف می شود. چاپ صنعتی به مجموعه ی کاملی از خدمات چه در حوزه ی چاپ روی کاغذ و چه در حوزه ی چاپ روی قطعات گفته می شود. این دو بخش شامل چاپ لیبلینگ، چاپ افست و چاپ روی کالاها و گاها حوزه های خدماتی است. در واقع چاپ صنعتی، تکنیکی است که در کنار قطعات صنعتی، هویت قطعه را معرفی و نمایان می کند. البته این تنها وظیفه ی چاپ صنعتی نیست، هویت بخشیدن با ماموریت زیبایی، موضوعی است که چاپ صنعتی را برای کسب وکارها و صنایع بیش از پیش پر رنگ و دلچسب می کند. (برای مثال استفاده از تکنیک چاپ صنعتی روی قطعات مختلف، فقط هویت سازی نیست، بلکه زیبایی و جذب مخاطب هم جزئی از عملکرد آن است)

چاپ صنعتی ویرا، به اجزا و قطعات، هویتی قابلیت تفکیک و شناسایی میبخشد.

برای مثال لحظاتی را در نظر بگیرید که چاپ صنعتی ویرا قرار است در خلق هویت به یک قطعه دست به کار شود (مثلا چاپ روی یک قطعه اسباب بازی یا قطعه فلزی و...) ، در این زمان مخاطب این قطعه چه فردی بزرگ باشد، چه فردی خردسال هویت و زیبایی را در کنار هم نیاز دارد و در تجربه ی درک یک آموزش به او کمک می کند .
در گذشته برای خلق این هویت از لیبل استفاده می کردند (یعنی چاپ روی کاغذ پشت چسب دار) ، این لیبل پس از آماده شدن روی قطعه چسبانده می شد ولی اکنون به جای این تکنیک از چاپ مستقیم روی قطعات استفاده می شود. این سبک کار همچنان نوعی از چاپ صنعتی است، اما تغییر تکنیک ها، پیشرفت علم و تاکتیک ها باعث شده که ما درک بهتری از چاپ صنعتی داشته باشیم و ازین علم شگفت انگیز راحت تر و با کیفیت تر بهره بگیریم.